Η ανθρωπότητα πάντα προσπαθούσε να κατανοήσει τη συμπεριφορά της, να εξηγήσει την προσωπικότητά της. Οι θρησκείες ή άλλα συστήματα ηθικής-ηθικής πεποιθήσεων έχουν καθιερώσει παραδείγματα σε όλη την ιστορία, τα οποία μπορούν να εξηγήσουν ορισμένα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς ορισμένων κοινωνιών και σε ορισμένα πλαίσια,...

Διαβάστε περισσότερα